COMTEX All in One  - programy pre rok 2019

COMTEX spol. s r.o.

Informačný systém COMTEX All in One

Software Autoservis — Program Autoservis 

Program pre autoservis a predaj vozidiel, servis a predaj motocyklov, strojov, servis autobusov a nákladných vozidiel. Plánovanie a vedenie zákaziek, katalógy dielov a prác, sklad dielov, pokladnica, fakturácia a predaj, skladovanie pneumatík zákazníkom. Spolupráca so snímačmi čiarového kódu dielov. Elektronické katalógy a cenníky. Nové funkcie reklamačná kniha, servisné prehliadky podľa značiek vozidiel (napr. SUZUKI), prenájom vozidiel.

Software Pekáreň — Program Pekáreň Výroba potravín 

Program pre výrobu potravín a pekáreň s objednávkami, výrobou a rozvozom výrobkov. Sklad  výrobkov a surovín s vytvorením receptúr. Výrobné smeny a dochádzka je súčasťou. Pokladnica pre predaj výrobkov vo firemnej predajni. Rôzne formáty pre import a export  s obchodnými reťazcami a EDI komunikácia.  Výživové hodnoty, alergény, zloženie.

Tento program má tieto alternatívy

· pekárenský systém

· cukráreň  a výroba zákusky a torty

· systém pre trvanlivé výrobky

· systém pre mrazené jedlá a výrobky

· výroba potravín— výroba mäsových, mliečnych výrobkov a pod., kompletný systém

Software Obchod a Predajňa - Program Obchod a Predajňa 

Program pre všetky typy veľko, malo obchodov a pedajní s pokladnicou a systémom čiarových kódov. Neobmedzený počet tovarov. Riešenie aj pre centrálny sklad a predajne.

Software Personalistika a mzdy — Program Personalistika a mzdy  

Program pre spracovanie personálnych údajov s pracovnými zmluvami a registratúrnym poriadkom. Výpočet miezd a odvodov poistného a preddavkov, zrážková daň, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a zdravotného poistenia. Elektronické odosielanie výkazov Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní, DDS a daňový úrad. Súčasťou dochádzka zamestnancov. Všetky druhy príjmov a ich variácie. Bankové príkazy a ich elektronické odosielanie.

Software Účtovníctvo—Program Účtovníctvo

Program pre vedenie podvojného účtovníctva. Komplexný a výkonný účtovný systém s majetkom a odpismi. Najjednoduchší pre obsluhu, najrýchlejší a najvýkonnejší pre vaše účtovné údaje. Denník, pokladne a účty v rôznych menách. Výkazy, cash flow, dph a manager.

Software - Program Správa objektov, domov, bytov 

Program pre komplexné spracovanie údajov správy objektov.

 

Vedenie kníh prevádzky vozidiel , náhrady a súvisiace náklady.

 

 

Pre všetkých užívateľov programov COMTEX All in One školenia

· Základné školenie ( 3 hodiny )

·  Rozšírené školenie ( 6 hodín )

Pri oboch školeniach si počet účastníkov určujete podľa Vašej potreby, veľmi výhodné pre preškolenie

a doškolenie všetkých užívateľov a zamestnancov, zaškolenie nových zamestnancov.

 

27 rokov profesionálnych aplikácií pre našich spokojných zákazníkov

27 rokov odbornej starostlivosti o našich užívateľov programov

 

Využite našu poradenskú, školiacu, inžiniersku a konzultačnú činnosť v týchto oblastiach informačných a údajových systémov:

· výroba pekárenských a podobných potravín,

· autoservisné a podobné služby,

· účtovníctvo, personalistika a mzdy, fakturácia a firemné doklady,

· správa nehnuteľností a vlastníctvo bytov

· obchodné prevádzky, etikety, čiarové kódy, pokladničné systémy,

· Internet, e-mailové služby, bezpečnosť, ukladanie a archív údajov.

COMTEX spol. s r.o.,Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, telefon 0905262945, e-mail: comtex@comtex.sk

akcia pokračuje
akcia pokračuje
akcia pokračuje
akcia pokračuje
akcia pokračuje
akcia pokračuje